• сума за получаване лв.
  • такса за оценка и риск лв.
  • общ размер на кредита лв.
  • размер на вноска лв.
  • лихвен процент 1.99 % / мес.
  • мин. месечна вноска 1.44 %
  • общо за връщане лв.
  • дата на падеж
Wave

избери Cashio WAVE
• кредитен лимит до 3000 лв.
• сам избираш колко и кога да погасяваш
• плащаш само за това, което ползваш
• това, което внасяш може да ползваш отново цяла година
• без кредитна карта, всичко е виртуално и става по IBAN

потребителски кредит Cashio WAVE