назад

Защо все повече дами кандидатстват за кредит?

21 ДЕКЕМВРИ 2020 

Динамичният свят, в който живеем, създава предпоставки за много и постоянни промени в ежедневието. В последните години жените си завоюват все по-важна роля в бизнеса. Те управляват финанси и хора, като всекидневно и отговорно взимат ключови решения, когато се възползват от кредитиране. Данни от телефонен сондаж, направен от „Галъп интернешънъл“, публикуван преди година, показват, че много бизнес качества са по-присъщи за жените, отколкото за мъжете. Такава тенденция наскоро отчете и бизнес линията Cashio, която предлага потребителски кредити от ново поколение. Според техните анализи броят на жените, които кандидатстват за кредит, се е увеличил драстично, като досега не се е наблюдавала такава тенденция.

В наши дни може да се каже, че дамите изразяват категорично мнение по теми, които преди са били табу, а именно финанси. Имаме безброй примери за жени в бизнеса, които са на ръководни позиции и следят изкъсо финансовите въпроси, и от друга страна, такива които управляват успешно бюджета на домакинствата си или сами се справят с финансиране на образованието си. Скорошните изследвания показват, че жените са тези, които по-често посещават платформи за кредитиране с цел избирането на изгодни решения и условия.

Новата дигитална платформа Cashio отчита, че процентът на посещенията на уебсайта ѝ и на кандидатстването за кредитиране е много по-висок в полза на женския пол. Cashio предлага достъпно финансиране без неустойки, с бързо одобрение и превод на пари и отговаря на нуждите на всеки съвременен човек. Оттам се поражда и въпросът „защо?“ и дали отговорът се крие в това, че дамите търсят най-изгодните решения за грижа за себе си и семействата си. Според проучване на „Yankelovich Monitor & Greenfield Online“, жените взимат решения за 85% от всички покупки. Наблюдава се ръст в закупуването на жилища от дами (91%), нови коли (65%), почивки (92%) и плащане на сметки (89%).

Cashio е точно за дамите, защото продуктите са разработени така, че да отговарят на разнообразни потребности. В повечето от случаите жените търсят сигурност, а тази платформа им предоставя именно това. Двете линии – Fix с фиксирани вноски и Wave с револвиращи вноски – позволяват тегленето на суми от 100 до 10000 лева онлайн, като клиентът сам посочва как ще е най-удобно за него да ползва и погасява, има предимството да избира дата на падеж и да създава собствен електронен профил, от който контролира и управлява кредита си.

Cashio е дигитален потребителски кредит от ново поколение с гъвкави планове, с които потребителят сам определя кога и колко да връща. Брандът се отличава и визуално от всичко познато на пазара, като преобръща представите за кредитиране с модерно потребителско преживяване.

 

вземи кредит