назад

Обединение на кредити с Cashio UNI

4 ЮНИ 2021

Хората, ползващи кредити знаят – заемите са решение на спешен проблем или са шанс, да не бъде пропусната добра възможност за покупка, доставяне на услуга или бизнес. В днешно време животът със заеми не е нещо необичайно или страшно – необходима е дисциплина и финансова култура, за да сме спокойни за вноските, активност и интерес към варианти за организирането на всички плащания по-изгодно и навреме. Една такава алтернатива и помощ за обслужващите кредити е обединяването им с Cashio UNI. Услугата облекчава значително не само живота на заемополучателите, но и бюджета в домакинството. Как става това?

    За какво ми е обединение на кредитите – нали си плащам и то навреме?!

Обединението на кредити означава няколко на брой заема към различни кредитори да бъдат погасени от нов кредитор, а сумата за погасяването им да се оформи като нов заем с по-добри от досегашните условия. Именно това е причината - противно на популярното мнение - обединението на кредити е точно за хора, които си плащат навреме. Тези, които имат дълги просрочия към настоящите си кредитори не изглеждат надеждни и няма как на тях да им се предложат по-удобни параметри. Тези, които плащат редовно, обаче, могат да получат значително по-изгодни условия по новия си кредит и именно в това е смисълът на обединението на заемите с Cashio UNI

    Какво ще спечеля, ако си обединя кредитите?

Краткият отговор – пари и време. Никой не дава пари просто така, биха възразили опитните кредитополучатели и биха имали право. Наистина никой не раздава пари, но човек може сам да вземе такова финансово решение, че да разполага с повече пари в домакинството всеки месец, а заемите да продължат да се погасяват редовно.
Необходимостта всеки месец да се внимава за няколко различни дати и няколко различни вноски е сериозен ангажимент. Това е валидно още повече в България, където директните дебити са рядко срещан начин за погасяване на кредити, т.е. нужно е кредитополучателят да отдели необходимото време, за да плати „ръчно“, независимо дали погасява в брой на място при кредиторите си, през EasyPay или през интернет банкирането си. Ако всичките му кредити бъдат обединени, тогава остава едно единствено плащане на една единствена дата всеки месец – без напомняния, обаждания за неочаквани просрочия и нерви.
И не на последно място, изследване на TransUnion, проведено в САЩ през 2019 г. показва, че при обединение на кредити 68% от потребителите са повишили кредитния си рейтинг с над 20 пункта (проверете своята кредитна оценка тук.). Казано по друг начин това означава, че обединените кредити се плащат значително по-лесно и вероятността от възникване на просрочия по тях е значително по-ниска.

    А защо точно Cashio UNI?

Защото е бързо, изгодно и удобно.
Cashio UNI не е бърз кредит, а заем с изключително бързо обслужване. Бързината идва оттам, че повечето процеси са автоматизирани (т.е. отнемат секунди), кандидатстването е лесно, а самият кредит е дигитален. Това означава, че изборът на параметрите на заема, подаването и обработката на документи и получаването на кредита се правят през интернет. Обичайното време за получаване на становище е максимум 15 минути, считано от момента на подаване на документите.
Изгодата от Cashio UNI идва от това, че цената му е в рамките на законово определения ГПР. Това означава, че няма никакви скрити такси, допълнителни, агресивно предлагани, но платени услуги или изненадващи комисиони – това, което човек вижда в началото, плаща и в края. Именно това прави Cashio UNI особено подходящ за обединяване на скъпи бързи заеми, като в този случай не просто се „освобождават“ пари от оптимизираните вноски, но и в крайна сметка се плаща значително по-малко лихва за ползваните средства.
Удобството пък е следствие от няколко параметъра. На първо място е комуникацията изцяло по интернет. Това позволява за заема да се кандидатства и той да се получи докато човек е вкъщи, на работа или навън, съобразявайки се само със собствените си ангажименти, а не с работно време на офис или заетост на някой служител. Възможността да се избере най-удобната дата на погасяване пък прави Cashio UNI напълно съобразен с приходите и разходите в конкретното домакинство (т.е. датата може да се нагласи така, че да е винаги след заплата, например). Получаването на кредита пък става по вече съществуваща банкова сметка, която човек така или иначе си ползва – не е нужно да се става клиент на определена банка с произтичащите от това разходи като такса за поддържане на сметка, издаване на карта и т.н.

вземи cashioUNI