назад

Какво става с кредита, ако банката фалира?

 

Понякога се случва банките да фалират или да загубят лиценза си за извършване на банкови дейности. В тази статия ще разгледаме какво трябва да правят техните клиенти в такава ситуация, когато са заложили пари на депозит или са взели заеми от нея. Как се плаща кредитът при фалит и дали клиентите все още имат задължения към тази институция?

Как ще бъдете уведомени при фалит на вашата банка?

Клиентите на банката често се чудят, ако тя фалира, къде ще трябва да си плащат кредита и дали размерът на плащанията и графикът се променят. От Cashio.bg ще дадем малко светлина и по тези въпроси.

Всяка институция има собствени правила за уведомяване на нейните клиенти в подобни ситуации. Възможните начини това да се случи са няколко:

  • разгласяване на информацията в медийното пространство;
  • чрез SMS или E-mail;
  • пощенско известие;
  • лично повикване;
  • публикуване на информация в интернет страницата.

Хубаво е да знаете, че от банката не бързат да уведомяват клиентите си преди фалита и информация за това към вас ще бъде изпратена след като вече банкрутът е налице. Клиентите научават информацията, когато тя вече спре да функционира като кредитодател, но самата процедурата по несъстоятелност продължава няколко месеца. На институцията ѝ е дадено нужното време да подреди всички свои случаи, да премахне нарушенията и да уведоми своите клиенти за създалата се ситуацията.

Какво да направите, ако вашата банка фалира?

Много хора си мислят, че при фалит на банката, от която за взели заем, то той отпада. За жалост, това съвсем не е така. При банкрут със сигурност не трябва да спирате да обслужвате вашия заем. Ако го направите, то вие подлежите на сериозни глоби и неустойки, което знаем, че никой не желае. Поинтересувайте се кой концесионер или коя друга институция е получила правата за управление на кредити и депозити. Имайте предвид, че когато институцията попадне под ново ръководство, тя ще предприеме действия към кредитите, които са необслужвани и ще бъдат веднага изискуеми. По тях вече ще има и натрупана лихва, така че е добре да избягвате подобен сценарий. Добра идея за повечето кредитополучатели е при възможност да погасят своя кредит предсрочно. Банковият синдикат има право да взима решения, свързани с последствията от неплащането на заема.

Кога една банка обявява несъстоятелност

Причините една банкова институция да се изправи пред пълен фалит далеч не са много, но нека ги разгледаме по-отблизо:

  1. Когато средствата, или така наречените пасиви, са повече от приходите постъпващи там – това е сред най-често срещаните причини за банков банкрут.
  2. Когато не може да изплаща своите задължения – ако институцията има належащи задължения и в момента за тяхното погасяване тя няма нужните средства, то е време да обяви своя фалит.

Независимо от причината, обявяването на фалит на такава институция не е добра новина за никого. Банките поддържат икономиката на страната, в която функционират, и подобен крах може да има лоши последици в по-голям мащаб.

Права и задължения

Като клиент, преди вземането на вашия кредит, вие сте подписали договор за определени от кредитодателя условия, на които вие сте се съгласили, полагайки своя подпис. Те остават същите както за новите кредитори, така и за вас. Датите за вноски не би трябвало да се променят, но ако това се наложи, то ще бъде уточнено в писмен вид и вие задължително ще бъдете уведомени. По всяка вероятност промени по вашия договор ще бъдат избегнати, така че това не би трябвало да ви притеснява.

От Cashio апелираме да не спирате вноските по вашите кредити, за да не бъдете засегнати и последиците, които това действие биха породили, въпреки фалира.