назад

Какво е оперативен лизинг?

4 май 2022г.

Преди да решите да подпишете договор за лизинг, трябва да сте наясно какви права имате и какви са разликите между двата вида – оперативен и финансов. Необходимо е да бъдете наясно и каква е разликата и с продажба на изплащане.

Какво е лизинг

Това е договор между две страни за временно ползване на определен актив, срещу плащане на вноски (възнаграждение). Лизингодател е лицето, което го предлага (може да бъде и дружество), а добиващият правото на ползване се нарича лизингополучател.Тази сделка най-често се бърка с продажбата на изплащане, но те са много различни. При нея, след като приключи изплащането на всички вноски, вещта вече е ваша. Такъв вид договори най-често се правят за бързи покупки на битова техника, телекомуникационни устройства и други, за които нямате пари в кеш в момента. При лизинговия договор не е задължително собствеността да се прехвърля. Това се прави най-често при леки и тежкотоварни превозни средства, селскостопанска техника и машини, а дори и при недвижими имоти.

Какво е оперативен лизинг

Тази е една от най-удобните финансови услуги, които са измислени в съвремието. Тя дава възможност на хората да вземат определен автомобил за определен период, който може да бъде и много продължителен, като през това време няма да придобиват собствеността върху него. Това е вид договор за наем с дълъг срок, като продължителността може да е между една и пет години. Затова е и толкова подходящ за компании и организации, които се нуждаят от периодично обновяване на автопарка си. Тази услуга се предпочита много от фирмите, защото дава възможност за контролиране и планиране на разходите чрез месечни вноски, които са фиксирани. Все по-популярна става и сред частните клиенти – физически лица. Удобството идва от това, че при нея може да се избегне инвестицията за пълната стойност на автомобила еднократно, а е заменена от равни вноски, които се дават на месечна база. Ние от cashio.bg висъветваме да обърнете внимание на някои неща, като разлики между видовете такава услуга, както и какви продукти се предлагат, има ли такси и т.н.

Как да изберете оферта за оперативен лизинг

За да изберете най-доброто предложение, има няколко неща, които трябва да вземете предвид:

  • изберете компания, която може да осигурява автомобили или друга техника и продукти по ваш избор, защото така ще получите точно това, което искате; 
  • важни са елементи като суми на месечни вноски, както и допълнителните услуги, които се предлагат от фирмата.

Оперативен или финансов лизинг?

Лизингът за дългосрочни активи е много предпочитан от фирмите, защото е по-удобно да се ползва даден актив известно време, без да се налага да се купува. Отличителна черта между финансовата и оперативната услуга е, че при първата освен правото на ползване, лизингополучателят поема и част от рисковете, които има активът, както и ползите от него. От гледна точка на счетоводителите, той се признава едновременно и за актив и за задължение при счетоводен баланс. Оперативният се третира като разход в отчета за приходи и разходи и не влияе на баланса. Когато договорът е определен като финансов лизинг, стойността на разходите се счита за пасив, като лихвата се отчита в сумата и се вижда като част от отчета. Промяната на оперативен във финансов може да увеличи значително пасивите в баланса, особено за компании, които имат голяма бройка договори от първия вид.

Данък и осчетоводяване на финансов лизинг

При лизинг, който е с цел придобиване, клиентът най-често плаща първоначалната вноска и получава продуктът или вещта заедно с фактура, на която е остатъкът от цената. По нея се плаща ДДС, а върху лихвите не се начислява данък. Докато изтече договорът, предметът остава собственост на лизингодателя. Едва след като последната вноска е заплатена, той става притежание на клиента и се завежда счетоводно като вид актив.

Какво означава оперативен лизинг на автомобил?

Идеята на такъв вид услуга е да ви даде възможност да се насладите на нова кола, като заплащате само месечна вноска за използването. Много организации също се възползват, не само индивидуални клиенти. Доста компании предлагат оперативен лизинг на автомобил за фирми или за индивидуални клиенти. В края на периода на договора, който ще подпишете за ползването, автомобилът няма да стане ваш – трябва да го върнете в организацията. Предимства на такъв тип услуга:

  1. През изминалото време не сте натоварени с разходи и отговорности по поддръжка и други. Когато законно притежавате оперативно лизингова вещ, вие сте освободени от риска от повреда и използване на вашите доходи за отстраняването на такава, както и не се притеснявате, че пазарната цена ще падне. Вашето единствено задължение е да си плащате месечната вноска навреме. 
  2. Няма да е нужно да я регистрирате вие, да попълвате документи или да ходите по различни институции – КАТ, застраховки (гражданска и каско), данък, преглед на МПС, обслужване и други.
  3. Компаниите, които предлагат такива лизинги, ще ви съдействат изцяло при различни въпроси, касаещи издаване на пълномощни, технически въпроси, закупуване на винетки, транспорт на автомобила до сервиз, осигуряване на гуми или други части. 
  4. Ако заетата от вас кола е дълго време на ремонт, предлагат и заместваща. Това би ви спестило много разправии особено ако сте зависими от кола или работата ви го изисква. 

Всичко това са плюсове, които мотивират голяма част от хората да ползват такъв вид услуга.

Възможност за нова кола всяка година

Ако се възползвате от лизинг на автомобил за една година, през следващата може да вземете друга – по-нова или в перфектно състояние. Можете да избирате между различни марки, години на производство, модел и много други детайли. Доста примамливо е да сте с различен автомобил през година или две особено ако това има голямо значение за вас.

Ние от онлайн кредити Cashio ще ви споделим, че такъв вид услуги добиват все по-голяма популярност сред хората не само от бизнес средите. Компаниите, които я предлагат, също се умножават и се стремят да дават все по-добри условия на совите клиенти.