назад

Какво е остатъчна стойност при вземане на лизинг

17 май 2022г.

При повечето лизингови договори има посочена остатъчна стойност. Тя е задължителна за оперативния лизинг и за финансовия лизинг с отворен край. Липсва в контракта за финансов лизинг, при който има пълно изплащане на доставната цена или, ако е упомената такава, тя е с пренебрежимо ниски стойности.

Какво означава остатъчна стойност 

Това е прогнозната пазарна цена на лизинговия актив в края на периода, за който е отдаден за придобиване или за ползване. На практика това е цената, на която може да се реализира върнатия актив при повторната му употреба.Тази прогнозна сума се определя от лизингодателя и от нея зависи размерът на месечните плащания. Те са по-ниски, когато тя е по-висока. Поради тази причина винаги е обект на договаряне между страните по контракта. Още полезна информация и съвети за финансови активни хора можете да откриете на сайта ни cashio.bg.

Защо е важна остатъчната стойност при лизинг на автомобил

Покупката на нова кола често е свързана с договор за лизинг и възможност за изплащане на возилото на вноски. Прилича на контракта за кредит, но търговската сделка има своите различия и особености, а лизингодателите не са типичните кредитори. Според клаузите в съглашението получателят има право да използва предоставения актив за определено време, като извършва периодични плащания за това, а ако има договорка – да придобие собственост върху него. След изплащане на лизинговите вноски, клиентът може да стане собственик на автомобила чрез прехвърлянето му с договор за покупко-продажба, или да го върне на лизингодателя. 

Съществува и трети вариант, при който още при сключване на съглашението е определена остатъчна стойност, която зависи предимно от времето за ползване на автомобила и предполагаемия пробег. Ако ползвателят заплати тази остатъчна сума, колата става негова собственост. Предимствата на този вариант са:

  • възможност за индивидуално договаряне на подробностите – размер на първоначална вноска, срок на изплащане, месечни плащания, такси и др.;
  • по-малко разходи – месечните вноски са по-ниски заради оставената за края сума;
  • прецизно планиране – предварително е ясно каква е остатъчната сума в края на периода;
  • право на избор – след изтичане на договора всеки може да реши дали да върне дадената вещ, или да я придобие за себе си.

Разходите за поддръжка на автомобила, както и евентуални увреждания и щети по него, са за сметка на лизингополучателя. Всяка компания, която предлага подобна услуга, изисква сключване на застраховка “Каско” за целия период на договора. Лизингополучателят е длъжен да се запознае с всички клаузи по съглашението, както и с общите условия, където са описани правата и задълженията на страните. За да избегне неприятни изненади, трябва да е наясно при какви условия е възможна промяна в лихвения процент върху главницата. 

За кого е подходящ лизинг без остатъчна стойност

Той е уместен за всички, които са убедени, че са открили своя автомобил и в края на периода искат да го притежават като своя собственост. За тях всяка погасителна вноска е част от стойността на желаното возило. Имат възможност за избор – дали да предпочетат удължен период на изплащане или по-къс, но за сметка на по-високи месечни плащания. Друг плюс за избралите го е правото им да ползват данъчен кредит, както и фактът, че стават собственици на колата веднага след нотариалното ѝ прехвърляне. Най-често срокът за лизинг на нова кола е 5 години, а първоначалната вноска е в размер на 30%.

При нас, в онлайн платформата на Cashio, винаги ще се почувствате на точното място и в точния момент, ако търсите свежи пари и гъвкави схеми за финансиране.