назад

Как да развием собствен бизнес?

4 май 2022г.

Ясно е, че няма страхотен собствен бизнес без идея. Все пак, без правилно развиване, всяка замисъл ще остане само мечта и никога няма да се превърне в успешно начинание. Ако смятате, че току-що сте попаднали на идея, която може да доведе до стартиране на бизнес, ето няколко съвета от онлайн кредити Cashio, които да ви помогнат да го развиете в правилната посока и да имате печалба с нормална инвестиция.

Стъпки за развиване на собствена бизнес идея

Първо, трябва да преведете идеята в реалността на пазара, да изясните своето решение, да дефинирате уникалните му предимства и да идентифицирате вашата целева аудитория, наличен капитал, евентуални приходи и разходи и други.


1.    Определете своята аудитория за развиване на собствен бизнес

Дори идеята ви да е наистина страхотна, тя може да не отговаря на нуждите на пазара. Ето защо, първото нещо, което трябва да направите, е да определите вашата целева аудитория – хора, които ще купуват и използват вашия продукт или услуга. След като дефинирате тази конкретна група е време да слушате и наблюдавате. Ако вашият продукт е насочен към разрешаване на конкретен проблем, пред който е изправена индустрията, уверете се, че той е начертан – следвайте специфични за индустрията авторитетни източници на информация, бъдете в крак с най-новите тенденции във вашия сектор, разгледайте блогове, водени от ключови, влиятелни лица в сферата и слушайте разговорите, които се случват във вашата ниша.


2.    Проучете и анализирайте собствената си идея

Преди да направите какъвто и да е ход за развиване, трябва да разгледате замисъла си от различни гледни точки. 


•    първо, помислете за вашите бъдещи клиенти – не само за хората, които ще купуват вашия продукт или тези, които ще взаимодействат директно с него, но и за влиятелните лица, които биха могли да играят роля в развиването му, както и как и къде се намират на пазара;
•    отделете малко време, за да разгледате идеята си за компания. Какви ще бъдат неговите ключови послания? Какви обещания ще дадете на клиентите си? Как ще се възползват те от вашия продукт? Определете с развиването на какво искате да бъдете известни;
•    третият слой е вашата конкуренция – дори и да очаквате идеята ви да бъде наистина уникална, винаги има алтернативи. Разгледайте индустрията, към която се стремите и определете кои са вашите основни и второстепенни конкуренти, колко често ще се състезавате директно с тях и какви послания ще създавате.

3.    Извършете SWOT анализ

Сега е време да се съсредоточите върху развиването на вашия собствен продукт. SWOT анализът е основно анализ на силните и слабите му страни (висока цена, грешен дизайн), възможностите, включени във вашия проект и накрая, потенциалните заплахи за реализиране на вашата идея (като лоша икономика).
Основното предимство на SWOT анализа е, че ви позволява да видите вътрешни и външни аспекти на вашия продукт, които могат да бъдат или полезни за развиване, или вредни за вашата работа. Следователно, вие ще можете да забележите всички пропуски и да ги поправите, преди да пуснете изделието на пазара.

4.    Направете си самооценка

Някои подходящи въпроси, които да си зададете, включват:
•    Какво бихте направили, ако парите не бяха проблем;
•    Наистина ли парите са важни? Или по-скоро, наистина ли е важно да се направи много от него? Ако е така, вероятно ще изрежете няколко опции;
•    Какво наистина има значение за теб;
•    Имате ли подкрепата на семейството си, особено на най-близките хора? Може да се наложи да направят жертви в началото, така че е важно да ги имате зад гърба си;
•    На кого се възхищавате в бизнеса? Може би дори има някой в индустрията, в която бихте искали да влезете. Защо им се възхищавате? Какви са техните положителни черти? Какво можете да научите от тях?

Отговорът на тези въпроси (и много други) за себе си и вашите способности не гарантира непременно успех, но ще ви накара да мислите за целите си и какво ви мотивира и вдъхновява. Използвайте това време, за да сте сигурни, че отговаряте на бизнеса, който искате да започнете, с личните си стремежи.

Създайте собствен тестови модел и го изпробвайте

След като имате ясна представа за вашия продукт е време да създадете прототип, който след това може да бъде разпространен на потенциални клиенти за тестване. Можете да го направите, като създадете пазарно проучване, поискате обратна връзка от ключови фигури в индустрията или създадете сесии на фокус групи – това означава да поканите хора, идващи от различни демографски групи, да говорят за вашия продукт и да ви насочат в правилната посока за развиване.

Всичко по-горе ще ви даде поглед върху съзнанието на вашите бъдещи клиенти. Ще разберете какви са първите им впечатления от продукта – дали опаковката и маркетингът работят. Ще можете да събирате обратна връзка в реално време за силните и слабите страни на вашия продукт. И накрая, ще използвате всички тези знания, за да изгладите своя маркетинг и самия продукт преди голямото стартиране.

Напишете свой собствен бизнес план

Ако ще търсите външни средства за развиване на собствена идея, планирането е необходимост. Но дори и да финансирате начинанието сами, то ще ви помогне да разберете колко пари ще ви трябват, за да започнете, какво ще е необходимо, за да направите вашия собствен бизнес печеливш, кога, къде и какво трябва да свършите. Ако е нужно, кандидатствайте за кредит или си изберете партньор или предприемач. При нас в cashio.bg ще намерите подходящи финансови продукти, за да стартирате своята мечта. 

Пътна карта за развиване на вашия собствен бизнес

Най-просто казано, планът е пътна карта – нещо, което ще използвате, за да ви помогне да очертаете напредъка си и което ще очертае нещата, които трябва да направите, за да постигнете целите си. Вместо да мислите за собствения бизнес план като за масивен документ, който ще използвате само веднъж (може би за получаване на заем от банка), мислете за него като за инструмент за управление на това как вашата фирма да расте и постига целите си.

Може да използвате своя собствен бизнес план като част от вашето представяне пред инвеститори и банки, както и за развиване и за привличане на потенциални партньори и членове на борда. Основното му приложение обаче си остава дефиниране на вашата стратегия, тактика и специфични дейности за изпълнение, включително ключови етапи, крайни срокове, бюджети и паричен поток.