такси
Fix такса за оценка и риск - cashio FIX

Размерът на таксата се формира, според избрания срок за изплащане на кредита и се изчислява като % от сумата на искания заем.
Таксата е еднократна в рамките на избрания срок на кредита.

срок за изплащане от 3 до 12 месеца от 12 до 24 месеца вкл.
% върху размера
на искания заем
6% 12%

Пример: Искан заем 100 лв. за срок от 3 м. Такса оценка и риска: 6 лв.
Други такси:

  • Издаване на удостоверение за липса на задължение - 24 лв. с вкл. ДДС
  • Издаване на удостоверение за актуален дълг - 24 лв. с вкл. ДДС

Размерът на таксите за издаване на копие от договор и удостоверения е определен с Тарифата за таксите на „Кеш Кредит“ ЕАД