такси
Такси към потребителски кредити:

  • Издаване на удостоверение за липса на задължение - 24 лв. с вкл. ДДС
  • Издаване на удостоверение за актуален дълг - 24 лв. с вкл. ДДС

Размерът на таксите за издаване на удостоверения е определен с Тарифата за таксите на „Кеш Кредит“ ЕАД