такси
Fix такса за оценка и риск - cashio FIX

Размерът на таксата се формира, според избрания срок за изплащане на кредита и се изчислява като % от сумата на искания заем.
Таксата е еднократна в рамките на избрания срок на кредита.

срок за изплащане от 3 до 12 месеца от 12 до 24 месеца вкл.
% върху размера
на искания заем
6% 12%

Пример: Искан заем 100 лв. за срок от 3 м. Такса оценка и риска: 6 лв.


Fix такса за оценка и риск - cashio WAVE

Размерът на таксата за оценка и риск възлиза на 15% от сумата на искания заем. Таксата е еднократна за целия период на договора за кредит от 12 месеца.

Върху размера на таксата за оценка и риск влияе начинът, по който клиентът избира как да ползва и връща парите. CASHIO WAVE позволява на клиента да разполага със сумата по главницата за период от цяла година, без да има задължението да я погасява всеки месец.

Пример: Искан заем 100 лв. за една година. Такса за оценка и риск: 15 лв.


Други такси:
  • Издаване на удостоверение за липса на задължение - 24 лв. с вкл. ДДС
  • Издаване на удостоверение за актуален дълг - 24 лв. с вкл. ДДС

Размерът на таксите за издаване на копие от договор и удостоверения е определен с Тарифата за таксите на „Кеш Кредит“ ЕАД