В какво да инвестирам

Добрият бизнес план води до добри приходи. Правилният инвестиционен план обаче ги умножава и развива доходите в перспектива. Вижте няколко добри идеи за инвестиране!

Какво да знаем за инвестициите

Добавена стойност

По традиция сме свикнали да приемаме спестяванията като източник на известна финансова стабилност. С тях можете да направите някоя по-значителна покупка или в да ги ползвате като кризисен фонд при нужда. Инвестирането обаче е следващата стъпка. С тях спестяванията не са просто пари, които чакат да дойде техният ред, а сами по себе си са средство. С правилно инвестиране вашите спестявания работят за вас. Те ще се умножават, за да  ви носят допълнителен приход.

Анти инфлация

Друга съществена причина да помислите за инвестиране е инфлацията. Дългосрочните спестявания постепенно губят стойността си. Повишаването на цените намалява покупателните възможности на заделените средства. Когато далновидно вложите приходите си обаче те запазват и повишават стойността си.

Как става

Мнозина се притесняват от инвестирането поради неосведоменост. Смятат, че е сложно и е приоритет само на хора с финансово образование. Всъщност всеки може да се справи с това предизвикателство. Единият вариант е подходът проба-грешка, другият – да ползвате услугите на лицензираните инвестиционни платформи.

Инвестиране, но в какво

Всяка инвестиция носи риск. Обърнете внимание на няколко фактора:

  • Ликвидност – буквално „втечняемост“, т.е. – доколко обръщаеми и възможни да бъдат превърнати в средства са активите;
  • Лихва и рискове. Обикновено зависимостта е по-голям риск – по-големи печалби и по-малък риск – по-малки, но сигурни приходи.

Вижте няколко варианта, с които можете да увеличите приходите си:

Банкови депозити

Това е класическият и най-популярен метод на инвестиране. Мнозинството хора се доверяват на банките като най-сигурната парична институция и предпочитат да ѝ поверят финансите си. Потребителските депозити са гарантирани от Фонда за гарантиране на влогове в банките. Това означава, че дори и конкретната банка, в която са сметките ви, да фалира, има законов механизъм, с който ще получите компенсация. 

Като недостатък на банковите депозити отчитаме бавния им растеж. За да имате реални приходи от лихвите, трябва инвестирането да е дългосрочно.

Съответно ликвидността е сравнително ниска. Ако планирате да изтеглите парите си предсрочно, този вариант не е печеливш за вас - ще загубите от планираната лихва.

И още един минус – тъй като инвестирането е дългосрочно, при повишаване на лихвите в сферата, ако вече сте депозирали средства, няма как да се възползвате от настоящите лихви. Ще продължавате да използвате тези от момента на влога. За да избегнете този недостатък може инвестирането да е стъпаловидно - да влагате парите си в поредни години, за да бъде и падежът по тази схема.

Облигации

Облигациите са ценни книжа, които гарантират кредит. Собствениците на облигации са вид кредитодатели, които отдават средства назаем срещу договорена лихва. От нея идват и приходите. Облигациите могат да бъдат:

  • ипотечни;
  • държавни;
  • общински;
  • корпоративни.

Инвестирането в облигации не означава, че директно отпускате заем на някого. Вие купувате ценните книжа от борсите. Те са финансови инструменти с добра ликвидност, тъй като могат да се търгуват всекидневно. Рискът съществува дотолкова, че е възможно някои емитенти (длъжници) да се окажат в невъзможност да плащат вноските си и собствениците на облигации да не могат да върнат първоначално вложената сума.

Акции

Търговията с акции означава инвестиране в конкретна компания. С акциите вие си купувате дял от компанията. Това е възможност и за най-обикновени хора да притежават частичка от големи бизнеси. Покупката става за секунди чрез посредници (брокери), които купуват и продават акции на борсовите пазари. За да изберете в какъв бизнес влагате парите си, се запознайте с продуктите и услугите му, с бизнес модела и с досегашното развитие.

Ликвидността е висока - свободни сте да ги купите и продадете по всяко време, но парите, които влагате в акции, са дългосрочни инвестиции. Приходите идват, когато продадете дяловете си, така че предвидете да ги заключите за поне пет години, за да дадете на компанията възможност за растеж.

Има опция и за приходи от дивиденти. Някои компании всяка година разделят част от печалбата с инвеститорите си. 

Фондове

Инвестиционните (взаимни) фондове са колективни схеми за влагане на средства, при които много инвеститори обединяват парите си в различни ценни книжа. Ценните книжа са от различен тип, а комбинацията между тях се нарича портфейл. Обикновено фондовете са с конкретна насоченост: акции на малки или на големи компании, от конкретен сектор, правителствени акции или облигации и др. По закон фондовете могат да инвестират в ликвидни финансови инструменти, а не в движими, недвижими имоти или ценни метали.
Взаимните фондове се регистрират и управляват от дружества, което е удобство за вложители без опит. Регистрацията минава през КФН, която трябва да одобри инвестиционната стратегия.

Фондовете позволяват на инвеститорите да влагат и на малки вноски. Приход има при повишаване на стойността на ценните книжа. За да го получи, инвеститорът трябва да продаде дяловете си. Това може да стане по всяко време, тоест, ликвидността е висока. Управляващото дружество е длъжно да ги изкупи според нетната стойност на активите.

Основни предимства на този начин на инвестиране е, че фондовете са с умерен риск, тъй като включват ценни книжа на различни компании, индустрии и др. Когато при една от тях има спад, другите могат да компенсират приходите.

Криптовалути

Криптовалутите са вид дигитални пари. Съществуват много видове от тази цифрова валута (биткойн, лайткойн и др.). Но докато контролът над традиционната електронна валута се държи от банките, при крипто той е на принципа на веригата. Преди да инвестирате в криптовалута, направете свои проучвания в коя валута точно да вложите парите си, проучете историята ѝ. Някои инвеститори предпочитат по-старите валути като по-сигурни, но други търсят конкретно нови, тъй като очакват, че стойността им ще се повиши. Това понякога води до наистина големи приходи, но и крие риск от загуби. За да го минимизират много инвеститори диверсифицират портфейла си между няколко валути.

Помощ за инвестициите от Cashio

Имате нужда от начален капитал? Онлайн на най-бързата платформа за потребителски кредити можете да получите заем от 100 до 10 000 лв. с гъвкави схеми на изплащане и избран от вас срок. Кандидатствайте на cashio.bg и планирайте приходите си!