за нас

Отпусканите суми Cashio се реализират от кредитор Кеш Кредит Мобайл (ЕИК 202376220) със седалище и адрес на управление гр. София 1309, ж.к. „Света Троица“, ул. „Зографски Манастир“ 15, вх.Г, ет. 6, Бизнес център „Сити парк“.

Предметът на дейност на Кеш Кредит Мобайл е отпускане на заеми съгласно „Закона за кредитните институции“. Надлежно вписан в регистъра на финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции, поддържан от Българската народна банка с БНБ удостоверение за вписване Nо. BGR00310 заповед N: РД 22-2584/24.04.2013г. Справка в регистъра може да бъде направена на сайта на Българската народна банка.


контакти

  • гр. София 1309, р-н Илинден, ж.к. Света троица,
    ул. „Зографски манастир“ № 15, вх. Г, ет. 6, БЦ Сити парк

  • национален телефон:
    0700 40 120 

задай ни въпрос